Objednávka produktu Intra na Slovensku  Produkty Lifestyles v Česku 
Standardní nabídka
Podporujeme:
Alfa Nýrsko, o.s.

Projekt zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin. Zahrnuje nízkoprahový klub, práci na školách, přednáškovou činnost, manželské a rodinné poradenství.
klub.nyrsko.info

Alfa Nýrsko, o.s.

Naše logo

Obchodní podmínky

Přejeme si, aby naši zákazníci a odběratelé byli po všech stránkách spokojeni s našimi službami, zbožím i přístupem. A tak - ačkoliv jsou obchodní podmínky formulovány striktně - jsme vždy připraveni komunikovat a hledat řešení.

Obchodní podmínky

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), nebo obchodní podmínky společnosti Lifestyles.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě platby převodem, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Záruční podmínky

Zboží objednané pomocí internetu nebo telefonicky (včetně SMS) lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny (potravinové doplňky, resp. zboží snadno podléhající zkáze), musí obal a uzávěr výrobku zůstat neporušený. Po doručení na naši adresu (ne dobírkou!) bude zákazníkovi vrácena částka, kterou za zboží zaplatil, včetně částky za přepravu od obchodníka k zákazníkovi. Viz také "Záruka spokojenosti".

Záruka spokojenosti

U Intry je navíc poskytována společností Lifestyles tzv. "třicetidenní záruka spokojenosti". To znamená, že pokud zákazník s Introu není z nějakého důvodu spokojen, může ji během 30 dní vrátit (i otevřenou) a bude mu vrácena částka, kterou za vracené zboží zaplatil (v tomto případě bez případného přepravného).

Ceny za zboží

Ceny i podmínky slev jsou pevně stanoveny společností Lifestyles a jen tato je oprávněna je měnit. Při veřejné nabídce produktů Lifestyles je povinností distributora nabízet tyto produkty pouze za ceny stanovené společností Lifestyles. Toto ustanovení dává rovné podmínky pro všechny distributory a nesmí být porušeno.

Pokud jste se setkali s porušením tohoto pravidla, oznamte to přímo společnosti Lifestyles. Odkaz najdete v patičce stránky.

 

Ostatní

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.