Objednávka produktu Intra na Slovensku  Produkty Lifestyles v Česku 
Standardní nabídka
Podporujeme:
Alfa Nýrsko, o.s.

Projekt zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin. Zahrnuje nízkoprahový klub, práci na školách, přednáškovou činnost, manželské a rodinné poradenství.
klub.nyrsko.info

Alfa Nýrsko, o.s.

Naše logo

Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou k nám máte. Zvláště chceme ujistit všechny, kteří se rozhodnou využít registraci v našem Intra shopu, nebo registraci u společnosti Lifestyles, že se nemusí bát žádného zneužití svých osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Samuel Kaleta
Náměstí 483
340 22 Nýrsko, Czech rep.
IČO: 68794541
DIČ: CZ6112180349
tel.: (+420) 602 230 645
email: info@intra-info.net

Účely zpracování osobních údajů:

A. Pro marketingové účely

Pro účely marketingu (rozesílání nabídek, reklam apod.) neeviduji žádné údaje. Tento způsob marketingu nepoužívám, spoléhám na osvědčené “dobré zboží se chválí samo” a spokojení uživatelé se o “reklamu” postarají sami. Případní zájemci si pak tyto stránky snadno najdou sami.

B. Pro obchodní účely

Ve chvíli kdy se rozhodnete zakoupit některý z produktů nabízených na těchto webových stránkách a kliknutím na příslušné tlačítko odešlete objednávku, nebo mi svoje osobní údaje sdělíte osobně, telefonicky či SMS, eviduji tyto údaje, abych mohl zpracovat objednávku a odeslat vám objednané zboží, případně vám zasílat informační emaily. K tomuto účelu shromažďuji tyto informace:

 • jméno a příjmení
 • oslovení (pan | paní | slečna)
 • adresu doručení
 • adresu fakturační
 • telefon
 • e-mail
 • IČO, DIČ (jen v případě, že je potřebujete mít uvedené na faktuřa)
 • datum narození (jen v případě, že součástí objednávky je také registrace u společnosti Lifestyles)

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, zaslání zboží a případné registraci u spol. Lifestyles.

C. Pro informační účely

Zákazníkům zasílám infromační emaily a to jen v mimořádných případech, zpravidla ne více než 6x ročně. Jejich zasílání lze zrušit kliknutím na příslušný odkaz, který je uveden v patičce každého informačního emailu, případně i jinou formou (žádostí v emailu, kontaktním formulři, telefonicky apod.)

Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou (kromě mě):

 • osoby podílející se na dodání zboží (přepravní služby apod.),
 • osoby podílející se na realizaci plateb (banky, Česká pošta apod.),
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatelé webhostingu)
 • a osoby zajišťující případné další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • V případě objednání produktů se slevou a registrací či registračního formuláře (registrace) předávám osobní údaje společnosti Lifestyles Czech Republic/Slovakia, Hlavní 131, 624 00 Brno, tel: (+420) 541 425 425, email: czech@lifestyles.net.

Předání osobních údajů v těchto případech probíhá na základě smlouvy, kterou mám s těmito osobami (společnostmi) uzavřenou.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení. Po této době vaše osobní údaje budu uchovávat i nadále, resp. do té doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, tipů a obchodních sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, nebo v mém zabezpečeném (hesla, antivir, antispyware apod) počítači, takže vaše osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Údaje v listinné podobě neshromažďuji. Výjimkou jsou faktury (vydané či přijaté), které jsou uloženy na bezpečném, cizím osobám nepřístupném místě.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací a osobám, které zpracovávají moje účetnictví. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu.

V Nýrsku, 25.5.2018


Podmínky platné do 25.5.2018:

Shromažďování a využití osobních údajů

Respektujeme soukromí osob, které navštěvují naše webové stránky. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete (jako např. jméno, adresa, e-mail, telefon...). Tyto údaje využíváme pouze k účelům uvedených tam, kde byly poskytnuty (zpravidla v souvislosti s objednávkou, nebo kontaktním formulářem).

Příležitostně využíváme tyto informace k tomu, abychom se s vámi spojili (např. upřesnění objednávky, informace o rychlosti její vyřízení, odpovědi na vaše dotazy apod.) nebo k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich služeb.

Vaše osobní informace neprodáváme ani nepronajímáme žádné třetí straně, kromě informací k tomu určených v rámci registrace Distributorů a Stálých zákazníků, které předáváme společnosti Lifestyles, jak je uvedeno na příslušných registračních formulářích.

Využití souborů cookie

Tento webový server využívá soubory cookie, aby stránky přizpůsobil vašim potřebám. Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití.

Náš server může kupříkladu vytvořit soubor cookie, který zaznamenává údaje zapsané do formulářů (např. objednávky), abyste je po opuštění stránek nebo po přechodu na další produkt (stránku) nemuseli zadávat znovu. Po zavření prohlížeče, nebo po odeslání formuláře jsou zpravidla souboru cookies vymazány. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které naše stránky obsahují.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně a chráníme je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na jednom počítači v kontrolovaném a chráněném prostředí (neveřejná IP adresa, používání firewalu, anispyware, antiviru, zaheslované přístupy apod.).

Osobní údaje z registračních formulářů jsou uchovávány společností Lifestyles a na její zodpovědnost.

Odkazy na externí stránky

Naše stránky mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek.